Verenigingsblad

De leden van Reuma Patiëntenvereniging Noordoostpolder en Urk ontvangen vier maal per jaar het verenigingsblad. Hierin vindt u allerlei praktische onderwerpen, zoals de jaaragenda, bestuursmededelingen en nieuws van de activiteitencommissie. Ook staat het vol met informatie over ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van reuma en reumagerelateerde aandoeningen. Uiteraard staan er ook advertenties in het blad. Enerzijds zijn die bedoeld om u te informeren, anderzijds dragen die advertenties bij aan het bekostigen van het verenigingsblad.


Redactiecommissie

Onder verantwoording van het bestuur verzorgt de redactiecommissie van onze patiëntenvereniging de onderwerpen en de verdere invulling van het verenigingsblad. Daarbij krijgt de redactie medewerking van meerdere kopij-leveranciers. Iedereen spant zich met hart en ziel in voor een interessant verenigingsblad.


Verenigingsblad downloaden

Download het laatste nummer van het verenigingsblad van Reuma Patiëntenvereniging Noordoostpolder en Urk.

'Verenigingsblad Reuma Patiƫnten Vereniging Noordoostpolder Urk'